Direct naar de content

Nieuwe stap herontwikkeling Zuilense Vecht

In samenwerking met:

De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht hebben plannen voor Zuilense Vecht vrijgegeven voor inspraak. Gedurende vier weken kunnen belanghebbenden hun mening geven over de plannen. Daarmee is een nieuwe stap gezet om de sportparken Daalseweide (Stichtse Vecht) en Zuilen/Elinkwijk (Utrecht) en de omgeving een nieuwe impuls te geven.

Eerder dit jaar hebben de gemeenteraden van beide gemeenten het gebiedsplan vastgesteld, waarin te lezen is hoe Zuilense Vecht wordt doorontwikkeld tot een samenhangend park waar sport, bewegen, ontmoeten en groen centraal staan.

Groene verbinding
“Het gebied vormt straks zowel een groene buffer als een aantrekkelijke verbinding tussen onze beide gemeenten”, zegt de Utrechtse wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). “Het sportpark wordt open en toegankelijk gemaakt. De nieuwe woongebieden sluiten op een natuurlijke wijze aan op de bestaande bebouwing en op het sportieve park. In de plannen is veel aandacht voor duurzaamheid; daarbij gaat het om energie, materiaalgebruik, ecologie, water en groen.”

“Er komt een toekomstbestendig sportpark met woningen. Belanghebbenden kunnen nu hun mening geven. Moet er nog wat worden aangepast? Laat het ons gerust weten. Zo maken we samen het plan”, aldus wethouder Hetty Veneklaas (Sport) van Stichtse Vecht. “In het sportpark is straks plaats voor onze sportverenigingen en ook voor mensen die, alleen of samen, lekker willen hardlopen, skeeleren of bootcampen. Het park wordt daarmee echt een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten.”

Sportverenigingen, woningbouw, vergroening
Inmiddels is met sportverenigingen overeenstemming bereikt over verplaatsing van de verenigingen. Daarbij gaat het om voetbalvereniging Elinkwijk (in Utrecht) en VV Maarssen, DWSM en tennisvereniging Luck Raeck (Stichtse Vecht).
In de plannen is de ambitie om in het Utrechtse deel van het gebied ongeveer 290 duurzame woningen te bouwen. Daarbij gaat het om 35 procent sociale woningen, 25 procent middenhuur en 40 procent vrije sector. Daarnaast is er ruimte voor bijzondere initiatieven zoals Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en zelfbouwkavels. Verder onderzoekt het Utrechtse college, op verzoek van de gemeenteraad, hoe het Theo Thijssenplein kan worden omgevormd tot een groen ontmoetingsplein.

In het deel dat ligt in Stichtse Vecht komen ongeveer 125 tot 150 woningen ten zuiden van de wijk Op Buuren. Daarvan is 30 procent sociale woningbouw, 14 procent betaalbare koop (onder de NHG-grens) en 56 procent vrije sector. De woningen sluiten aan bij de bouwstijl van Op Buuren. Ook is er in het Stichtse Vechtse deel van het plan ruimte gereserveerd voor een onderwijsvoorziening in het sportpark.

Inspraak en besluit
Omwonenden van de huidige sportaccommodatie ontvangen een wijkbericht over het plan voor het sportpark en de nieuwbouw. Op de site www.zuilensevecht.nl staat meer informatie over de plannen en over de mogelijkheden om daarop te reageren. Dat kan tot en met 9 december 2020. Naar verwachting zullen de gemeenteraden van Utrecht en Stichtse Vecht in het tweede kwartaal van 2021 een besluit nemen over de plannen. Als de gemeenteraden akkoord zijn, wordt het ontwerp nog verder uitgewerkt.

Afbeeldingen

  • Artist impression Sportpark Zuilense Vecht
  • Artist impression Sportpark Zuilense Vecht
Dit bericht is een update op: Nieuwe stap herontwikkeling Zuilense Vecht